Azie: Japan negatieve uitschieter in verdeelde regio