Azie: Tokio uitzondering in overwegend lagere regio