Azie: indices herstellen zich van eerdere verliezen