BP ziet invloed Rita en Katrina op EBIT boven USD 700 mln