Barclays: bod bankentrio 'in schril contrast' met eigen bod