Barco boekt winst in eerste kwartaal -3

toevoeging: info over dividend in laatste twee paragrafen.