Bekaert - analisten zien omzet 3dekw06 EUR 486,3 mln (469,4)