Belgacom - inschrijving op aandelen al overingetekend