Belgacom: jaarlijks 50-60% netto_inkomen als dividend