Belgische inflatie daalt in september tot 1,22% op jaarbasis