Brantano - Bank Degroof verhoogt van reduce naar hold