Brederode: nettoresultaat 2003 EUR 79,1 mln (-103,1)