CMB: definitief nettoresultaat 2004 EUR 295 mln (-31,9)