CMB en Exmar verlagen dividend

Brussel (tijd) - De rederijen CMB en Exmar verlagen hun dividend voor het boekjaar 2008 aanzienlijk. CMB zal aan zijn algemene vergadering een netto-dividend van 1,68 euro voorstellen (tegen 3 euro het jaar voordien). Hiervan werd al 0,75 euro netto uitgekeerd als interimdividend. Exmar gaat het dividend verlagen van 30 eurocent netto naar 7,5 eurocent.