Centaurus benadert Ahold over mogelijke opsplitsing--bron