City Hotels: eerste halfjaar verlies door geopolitiek