Colruyt ziet marge verder afbrokkelen

De Halse supermarktgroep Colruyt heeft zijn winstmarges het afgelopen boekjaar verder zien afbrokkelen onder druk van de scherpe concurrentie en het moeilijke economische klimaat. De groep ziet ook voor het komende boekjaar geen beterschap wat dat betreft.