Commerzbank wordt gedeeltelijk genationaliseerd -2

Update, met extra informatie over nationalisering en vermogenspositie Commerzbank in alle alinea's