Cumerio -eerste resultaten van midjaaronderhandelingen bekend