DEME - CFE en AvH verlengen gezamenlijk bestuur voor 5 jaar