Daling wekelijkse ww-aanvragen VS kleiner dan verwacht