Deceuninck: synergievoordelen hoger dan EUR 4 mln in 2004