Delhaize doet iets beter dan verwacht in tweede kwartaal - 2

Toevoeging: prestatie regio's in alinea's 4, 5 en 6