Delhaize: geen specifiek doel verdere schuldafbouw