Dexia AM beheerd vermogen tot 31 aug steeg tot EUR 59,7 mld