Dexia - analisten zien onderliggende winst EUR 499,25 mln