Dexia - bijkomende opneming 978.629 nieuwe aandelen