Dexia dringt operationeel verlies terug

De uitdovende restbank Dexia is er in geslaagd over 2014 de operationele verliezen meer dan verwacht terug te dringen.