Dexia - eerstdaag beslissing over aandeelhouderssyndicaat