Dexia: geen commentaar op bericht CDC, CDC ontkent