Dexia stopt niet met incassoprocedure Legioleasebeleggers --2