Distrigas bestudeert medefinanciering van uitbreiding Interconnector