Draaisma (Morgan Stanley): groeicijfers en waarderingen zijn aantrekkelijk