Duisenberg: perspectieven voor prijsstabiliteit minder gunstig