Duvel Moortgat: 2007 wordt belangrijk investeringsjaar