ECB piekert over aankoop staatsobligaties

De Europese Centrale Bank (ECB) vergadert donderdag over extra maatregelen om de te lage inflatie op te krikken. Ze zal wellicht pas begin 2015 actie ondernemen.