Econocom: contract met NextiraOne voor 420.000 euro