Economische groei VS hoger dan verwacht in derde kwartaal

Amsterdam (BETTEN BEURSMEDIA NEWS) - In de Verenigde Staten is de economische groei in het derde kwartaal van 2007 boven verwachting van economen uitgekomen. Het bruto binnenlands product steeg volgens voorlopige cijfers van het Commerce Department met 3,9%, waar gerekend was op een toename op jaarbasis met 3,1%.