Eerstekwartaalwinst Whirlpool blijft ruim boven verwachting