Electrabel, CIR en Acea bereiden samen bod Interpower voor