Electrabel, Fabricom en Axima sluiten contract met Proviron