Electrabel: besluit activa Tractebel via nieuwe procedure