Electrabel: geen commentaar op uitlatingen Deleuze