Electrabel: overname van belang SHEM niet meer voor 2003