Electrabel: verkochte elektriciteit stijgt 4,7% na 9 maanden