Euro-12 aangepaste geldhoeveelheid M3 dec +7,1% (jaarbasis)