Euro-12 aangepaste geldhoeveelheid M3 nov +7,4% (jaarbasis)