Euronav: nog geen gesprekken over mogelijke allianties