Euronext Brussel: lagere opening door terreurvrees²