Euronext: UCB en Cofinimmo ontsnappen aan de verkoopgolf

Brussel volgde de andere Europese beurzen stevig neerwaarts. UCB en Cofinimmo hield zich met ruggensteun van positieve rapporten drijvende.